Dálnice D11 z HK do Jaroměře se pravděpodobně otevře o půl roku dříve

16.06.2020

Rozestavěné úseky dálnice D11 1106 Hradec Králové - Smiřice a 1107 Smiřice - Jaroměř se pravděpodobně otevřou o 6 měsíců dříve. "Nový pravděpodobný termín zprovoznění nejpozději v prosinci 2021 nám potvrdil generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Stojí za tím především dobrá práce stavbařů, ale i zrychlení všech administrativních procesů, které dlouhodobě podporujeme," říká poslanec za Hnutí ANO Jiří Mašek, který se společně s ostatními poslanci a kandidátem na hejtmana Jaromírem Dědečkem na toto téma s vedením ministerstva dopravy a ŘSD už od minulého roku pravidelně setkává.

Zrychlení D11

Původně mělo dojít ke zprovoznění kompletní dálnice mezi Hradcem Králové a Jaroměří v květnu 2022. Jako první měl být hotový úsek 1107 ze Smiřic do Jaroměře, ale bez zprovoznění úseku 1106 z HK do Smiřic by samostatné otevření tohoto úseku nedávalo smysl. "Stavbařům nahrála do karet mírná zima, během které se stavební práce prakticky nezastavily. Zároveň se jim na části úseku z HK do Smiřic podařilo optimalizovat technologické postupy," vysvětluje zrychlení kandidát na hejtmana Jaromír Dědeček. Ze schůzek s vedením ŘSD také vyplynulo, že se poslední dva roky daří držet v tempu administrativní přípravy na obchvat Jaroměře. Už v průběhu letošního léta se začne realizovat archeologický průzkum a ke konci roku 2020 by se mohlo podařit vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Obchvat by se tak mohl začít stavět už v roce 2021. "Všechny tyto informace mohu potvrdit. Na zrychlení stavby D11 se aktuálně připravuje podpis smluvního dodatku se zhotovitelem. Ani s dřívějším termínem otevření obou úseků dálnice mezi HK a Jaroměří se ale nechceme úplně spokojit a budeme diskutovat se zhotoviteli staveb možnosti další akcelerace, aby řidiči mohli po dálnici jezdit co nejdříve na podzim 2021," potvrzuje generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Zrychlení D35

Stejně jako se daří zrychlovat výstavbu dálnice D11, postupují rychle stavbaři i na dálnici D35. Poslancům Hnutí ANO potvrdilo vedení ŘSD, že úsek mezi Opatovicemi a Časy, který se měl otevřít v lednu 2022, by se měl zprovoznit nejpozději v prosinci 2021. Zdá se, že od roku 2022 by se tak skutečně všechny kamiony směřující na východ na Holice mohly vyhnout průjezdu Hradcem Králové. "Je to podobná situace jako na D11 - staví se i skrz zimu a zatím jde vše bez zásadnějších komplikací. Navíc dobře to vypadá i na dalších úsecích mezi Jičínem a HK," říká poslanec za hnutí ANO Jiří Mašek. Jednotlivé úseky D35 Úlibice - HK by se díky současnému úspěšnému výkupu pozemků měly začít realizovat nejpozději v roce 2023 s termínem dokončení v roce 2025. Jedná se o čtyři úseky dálnice D35 na území hradeckého kraje: Plotiště - Sadová, Sadová - Hořice, Hořice - Úlibice a Úlibice - obchvat. "Podle informací z ŘSD jsou na tyto úseky kromě obchvatu Úlibic vydána územní rozhodnutí a zároveň se daří úspěšně vykupovat pozemky," vysvětluje Jaromír Dědeček. Jeho slova potvrzují i lidi z vedení ŘSD. "V příštím roce požádáme o stavební povolení, a když půjde vše hladce, začneme připravovat zadávací dokumentace staveb pro zahájení výběrových řízení na zhotovitele," popisuje hrubý harmonogram ředitel ŘSD Radek Mátl.