Tohle už vážně přeháníte!

29.09.2022

Tohle už vážně přeháníte!
Vážená paní Markéta Pekarová Adamová, dnes se setkám se svým právníkem a podnikneme patřičné kroky. Co si to dovolujete!


Vážená, pokud si myslíte že si můžete o mé osobě na internetu říkat, co chcete, tak jste na omylu?
Nepravdy nebo urážky jsou často schovávány za princip svobody projevu. Vedle něj však existuje také neméně významný ústavní princip, a to právo na ochranu osobnosti. To zahrnuje ochranu důstojnosti, jména, vážnosti a cti člověka.


Znáte právo na ochranu osobnosti?
Ne?
Tak ho poznáte ... tomu věřte!
S panem Tomáš Czernin jsem v senátním duelu já Jaromír Dědeček.
Já kandiduji do Senát Parlamentu ČR, protože se chci skrývat před vězením?
Co si to vůbec dovolujte!
Proč se snižujete k tomu, takto veřejně LHÁT!


Přeji Vám krásný den a sejdeme se u soudu, vážená.
Jaromír Dědeček