TZ - Podnět k prošetření podezření z kartelové dohody.

27.09.2022

Podávám tímto podnět k prošetření z následujících důvodů:

V době energetické krize stát řeší ceny energií. Z veřejně dostupných informací ve sdělovacích prostředcích vyplývá, že Vláda ČR v rámci řešení ceny energií jednala se soukromými subjekty (právnickými osobami) zajišťujícími výrobu elektrické energie. Mezi tyto subjekty patří ČEZ (zastoupená generálním ředitelem Danielem Benešem), Energetický a průmyslová holding (zastoupena Danielem Křetínským) a Sev.en Energy (zastoupena Pavlem Tykačem). Výsledkem těchto jednání bylo na straně jedné poskytnutí úvěrů těmto soukromým subjektům, jejíž výše nebyla nikdy veřejnosti sdělena a na straně druhé vzešla dohoda o zastropování ceny silové elektřiny na částku 6,- Kč/kWh, jejíž výše nebyla veřejnosti rovněž zdůvodněna.

Pokud tedy Vláda jedná se soukromými subjekty, které si v rámci hospodářské soutěže na trhu s elektřinou nutně konkurují, a poté s nimi uzavře za blíže nespecifikovaných podmínek neurčitou dohodu o zastropování ceny silové elektřiny, vzniká tak důvodné podezření z uzavření tzv. kartelové dohody, která zásadně narušuje hospodářské prostředí, zejména zásahy do vytvoření vyšší ceny elektřiny v neprospěch spotřebitelů.

Lze se domnívat, že na základě dohody Vlády se soukromými subjekty, došlo k zastropování ceny elektřiny zjevně tak, aby soukromým subjektům vznikly dostatečné zisky na úkor běžných spotřebitelů. Vláda soukromým subjektům touto neurčitou dohodou zajistila zisk bez rizik z konkurenčního boje, vyplývajícího z trhu s elektřinou. Spotřebitelé postrádají zdůvodnění, na podkladu jakých ekonomických ukazatelů Vláda a soukromé subjekty dospěly k závěru o stanovení maximální ceny elektřiny zastropovanou právě citovanou částkou 6,- Kč/kWh. Neveřejné jednání Vlády se soukromými subjekty a sjednání blíže neurčité dohody o zastropování ceny elektřiny nutně nasvědčuje kartelové dohodě v neprospěch spotřebitelů.

Spotřebitelé v České republice se v důsledku blíže neurčité dohody nutně dostávají do situace, kdy nemají možnost získat levnější elektřinu, oproti spotřebitelům v jiných státech, kde spotřebitelé nakupují elektřinu podstatně levněji (např. za částku 2,50 Kč/kWh v Rakousku). Takto stanovená cena elektřiny při započítání kupní síly v České republice se stává jednou z nejdražších oproti jinými jiným státům.


Ing. Jaromír Dědeček