Že nepředkládáme návrhy řešení? KRIZOVÝ PLÁN PRO ČESKO

12.09.2022

Že nepředkládáme návrhy řešení?
Tak tady jsou ... a jsou předkládány od února!
To jen připomínám!

 

KRIZOVÝ PLÁN PRO ČESKO


1. Okamžitě bychom zastropovali cenu elektřiny na 1500 Kč/MWh. Stejně jako to udělalo již 16. února 2022 Slovensko.

2. Zastropovali bychom cenu plynu na průměrnou cenu 1500 Kč/MWh, zdroje na dorovnání rozdílu bychom využili z Modernizačního fondu, vyjednanou ještě naší vládou, ve výši minimálně 300 miliard Kč.

3. Okamžitě bychom svolali mimořádnou Evropskou radu a vyjednávali o pozastavení systému obchodování s emisními povolenkami nebo zastropování jejich ceny na úrovni plánované Evropskou komisí v roce 2020 - aktuální cena je 26 euro.

4. Část nerozděleného zisku ČEZu až do výše 100 miliard Kč bychom ještě letos rozdělili mezi domácnosti, firmy a instituce postižené energetickou krizí, a totéž bychom udělali i v roce 2023.

5. Příspěvek 5000 Kč za každé nezaopatřené dítě do 26 let, nejen do 18 let, bychom vypláceli měsíčně do dubna 2023.

6. Všem důchodcům bychom vyplatili jednorázový příplatek 6000 Kč, a to v prosinci 2022.

7. Navýšili bychom rodičovský příspěvek z 300 000 Kč na 400 000 Kč.

8. Navýšili bychom normativní náklady na bydlení tak, abychom podpořili co nejvíce domácnosti.

9. Zvýšili bychom hendikepovaným příspěvek na mobilitu z 550 Kč na 2000 Kč měsíčně, a to po dobu 12 měsíců.

10. Zvýšili bychom základní výměru důchodu na 11 % z průměrné mzdy tak, abychom omezili rozevíráni nůžek mezi nižšími a vyššími důchody. Pro pracující důchodce bychom zvýšili zásluhovou složku důchodů o 1,5 % za každý další odpracovaný rok.

11. Snížili bychom DPH u základních potravin z 15 % na 5 % podle vzoru ostatních členských EU států, a zastropovali bychom ceny.

12. Snížili bychom do konce roku 2023 DPH na stavební materiál z 15 % na 0 %, na podporu bytové výstavby a stavebnictví.

13. Zavedli bychom dle španělského modelu jízdné zdarma pro hromadnou dopravou do 50 km do konce roku 2023.

14. Zavedli bychom jízdné zdarma důchodcům a studentům do 26 let do konce roku 2023.

15. Zavedli bychom vstupné zdarma pro seniory, studenty a nezaopatřené děti do všech památek ve vlastnictví státu.

16. Uvolnili bychom dotační program na rozdělení vícegeneračních domů na samostatné byty, což by pomohlo jak osamoceným seniorům s vysokými náklady, tak mladým lidem s novým bydlením.

17. Okamžitě bychom vyvolali jednání s bankami a nastavili bychom vícegenerační hypotéky s dobou splatnosti na 40 let, splátka např. u bytu 2+kk by se snížila na 60 %.

18. Okamžitě bychom spustili zpětně, od dubna 2022 do doby zastropování, podporu podnikatelského sektoru podle Dočasného krizového rámce, přičemž podpora by se týkala všech firem, které mají dle Rámce nárok

19. Okamžitě bychom uvolnili nové dotace z Modernizačního fondu na výměnu až 200 000 starších plynových kotlů za tepelná čerpadla, ve výši až 200 000 Kč na jednu výměnu. Tím by lidé uspořili až polovinu nákladů za energie a zároveň by došlo ke snížení spotřeby zemního plynu zhruba o 500 milionů m3 ročně

20. Okamžitě bychom otevřeli program pro bydlení mladých, který umožňuje získat výhodnou státní půjčku až 3 miliony Kč na družstevní podíl. Na pozemcích státu bychom okamžitě spustili výstavbu družstevních bytů

21. Okamžitě bychom zahájili přípravu výstavby temelínských bloků 3 + 4.

22. Prodloužili bychom těžbu uhlí podle scénáře Uhelné komise minimálně do roku 2043

23. Zavedli bychom pro velké spotřebitele motivaci k úsporám plynu, a to na bázi kompenzace za dobrovolné snížení spotřeby. Tak, aby byl dostatek plynu pro domácnosti, kritickou a strategickou infrastrukturu

24. Zajistili bychom zdroje ze státního rozpočtu na dopravní stavby, a to podle schváleného a v současnosti nekrytého rozpočtu SFDI na rok 2023 ve výši 150 miliard Kč

25. Navýšili bychom rozpočet na sport na původních 12 miliard a tím výrazně podpořili dotační program za údržbu a provoz

26. Připravili bychom pro aktivaci program Kurzarbeit, který by byl spuštěn v případě mimořádné události spojené např. s přechodem na regulační stupně a nutností odstávek podniků. Financován by byl z ESF

27. Pro zastavení nárůstu ceny vodného bychom okamžitě uvolnili 3 miliardy Kč k realizaci projektů v oblasti vodního hospodářství.

28. Zrušili bychom rozhlasový a televizní poplatek pro starobní důchodce, invalidní důchodce, zdravotně postižené a nezaopatřené děti.