Podporovatelé

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

poslanec / místopředseda Parlamentu ČR

Pana Dědečka znám jako zdatného ekonoma, a jako člověka s obrovským nasazením a zároveň ohromným zájmem o své okolí. Stále se setkáváme při jednáních nad ekonomickými tématy, které tato vláda bohužel neřeší i když řešení mají. Škoda, že takových lidí s tahem na branku není víc. Za mě je Jaromír Dědeček výborná volba. Je to srdcař a bez zápalu pro věc nebudeme mít nikdy výsledky. Proto mu fandím.


Mgr. Jana Berkovcová

poslankyně / členka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Jaromíra znám jako pracovitého člověka a špičkového ekonoma s dobrým srdcem, kterému upřímně záleží na zlepšování světa kolem sebe. Poznala jsem jej i jako slušného a nebojácného člověka, který nikdy neváhal říci nahlas svůj názor a postavit za věc, o jejíž správnosti byl přesvědčen. Ty, kteří mu vyjádří svou podporu, rozhodně nezklame.


JUDr. Jan Malý 

Starosta města Jičín

Znám Ing. Jaromíra Dědečka, kdy vykonával funkci předsedy představenstva firmy SECO.V této době firma podporovala finančně pohádkový festival, autokrosaře Fejfara házenkáře další sportovní a kulturní společnosti a akce. Vykonává funkci předsedy kontrolního výboru Královéhradeckého kraje. Je členem Hnutí ANO a aktivně se zapojuje do jeho činnosti.

Pro jeho odborné a charakterové vlastnost podporuji jeho kandidaturu do senátu ČR.


 Ing. Václav Kořínek

majitel firmy GRAIN

Jsem velice rád, že kandiduješ na senátora, takových jako jsi ty, je tam potřeba co nejvíce, neboť v dobách svého mládí jsi pracoval v zemědělství a máš odborné zkušenosti o tom, co práce v zemědělství obnáší a jaká rizika přináší.

Velice mi vadí přístup politiků obecně k zemědělství, neboť v současné době, dle médií, jsme méněcenní lidé my, kteří pracujeme v zemědělství. To, co mi vadí ze všeho nejvíce jsou neodborné a nekompetentní zásahy do našeho hospodaření, zapomíná se na to, že my, zemědělci, nejsme škůdci a nepřátelé přírody, ba naopak většina z nás má zájem na zlepšování krajiny a kulturního prostředí. Lidé zapomněli, že když vyjíždějí na své chaty a výlety do vesnic, že okolní příroda je vytvářena námi zemědělci.

Vedle neodborných zásahů do procesů zemědělské výroby je druhou zásadní překážkou, pro spokojené hospodaření, nepředstavitelná míra byrokracie. Nejen že se neustále mění předpisy, nic nevydrží ani jednu pětiletku, ale stále přibývají nové a nové předpisy a tím i míra kontrol. Přitom se pořad do kola skloňuje slovo digitalizace a výsledek je ten, že to, co se dříve vyřídilo jedním klikem, dnes zabere několik hodin. Až zarážející je i to, že v současné době už chodí i kontroly na kontrolory.

Držím ti palce a věřím, že většina zemědělců a občanů z vesnic tě podpoří, protože tě znám jako pracovitého, poctivého a zodpovědného kluka. Mnoho štěstí

Ing. Klára Dostálová

poslankyně / předsedkyně výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 

Pana Dědečka znám několik let. Ekonom, úspěšný a dlouholetý manažer prosperující firmy. Jak se říká, prostě muž činu. Vždy si vážím lidí, kteří se neschovávají za politiku, ale jsou skutečnými odborníky.


MUDr. Jiří Mašek 

poslanec / místopředseda výboru pro bezpečnost

Jaromíra znám mnoho let. Když jsem řídil záchranku v Královehradeckém kraji vždy jsem měl rád lidi, kteří co řekli to udělali a stačila na to podaná ruka. Takový Jaromír je, a proto věřím že své voliče nezklame a dát mu hlas je dobrou volbou. Nás lékařů je v politice relativně hodně, ale dobrých ekonomů ...moc ne. S názory Jaromíra souzním, a to nejen pokud se jedná o zestátnění ČEZu. Takže pokud se rozhodujete Jaromír je skutečně dobrá a vhodná volba.


Petr Koleta

starosta města Hronov

Jaromíra znám z politiky víc jak deset let. Je to člověk, který něco v životě dokázal a nyní své životní zkušenosti uplatňuje v "politice". Nemá stejně tak, jako já politické vzdělání, ale má to, co velké většině politiků chybí, a to je zdvořilost, takt, dobrý instinkt. Dokáže rychle pochopit atmosféru a starosti lidí, dokáže je motivovat, ale i spojovat včetně nalézání kompromisů. Jeho dlouholeté manažérské schopnosti a znalosti ho naučili i tomu být odolný a mít "hroší kůži", bez které se slušný politik neobejde. Pokud chcete za senátora někoho, kdo bude hájit naše zájmy, je Jaromír trefa do černého.


MUDr. Pavel Plzák

chirurg v trutnovské nemocnici

Jaromíra Dědečka znám od doby, kdy jako lídr kandidoval za hnutí ANO 2011 v posledních krajských volbách. Jaromír je člověk uvážlivý, přemýšlivý s bohatými zkušenostmi ze života i ze svého úspěšného podnikání. Je to z mého pohledu týmový hráč, který umí prosazovat své představy a cíle, ale zároveň pozorně vnímá, vyhodnocuje a respektuje i názory jiných. Tyto vlastnosti jej výborně kvalifikují k tomu, aby v případě, že bude zvolen do Senátu Parlamentu České republiky, odpovědně zastupoval svůj senátní obvod a hájil zájmy občanů v něm žijící. Chtějí-li obyvatelé Jičínska a Nymburska, aby je zastupoval kvalitní senátor, pak je pro ně dle mého mínění Jaromír Dědeček ten nejlepší kandidát.


Petr Heber

Laureát Ceny města Jičín 2017, výtvarník, restaurátor a nadaný, skromný jičínský občan

Na Jaromírovi je zvláštní jedna věc - nepotkal jsem jediného člověka, který by byl tak zarputilý vyřešit věci o kterých je přesvědčen že jsou správně. Je schopný přijmout i nepopulární opatření což dokázal v podnikání, ale vše vždy vysvětlí a nikoho neurazí. Pro toho, kdo touží, po politicích, u kterých se snoubí lidská slušnost s profesionálně zvládnutou prací, je Jaromír určitě správná volba. Za mě by se Jaromír neměl ucházet o Senát, ale Senát o Jaromíra. Takové lidi totiž potřebuje jako sůl...